Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11305
Title: Kryzysy w Polsce Ludowej a samorząd terytorialny
Authors: Miroszewski, Kazimierz
Keywords: Polska Ludowa; kryzysy; samorząd terytorialny
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek (red.), "Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów" (S. 151-169). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W okresie II Rzeczpospolitej kształtowanie samorządu terytorialnego zamknęła tzw. ustawa scaleniowa z 23 marca 1933 roku1. Wprowadzała ona, za wyjątkiem województwa śląskiego, jednolity ustrój samorządu gminnego, miejskiego i powiatowego. Natomiast nie rozwiązywała problemu samorządu wojewódzkiego. Działał on tylko w województwie śląskim, poznańskim i pomorskim. Organami samorządu terytorialnego były rady – jako organy stanowiące i kontrolujące – oraz zarządy w gminach, magistraty w miastach i wydziały powiatowe w powiatach, jako organy wykonawcze. Ich kadencja trwała pięć lat; tylko zawodowi członkowie zarządu byli wybierani na 10 lat." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11305
ISBN: 978-83-226-3043-3
978-83-226-3044-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miroszewski_Kryzysy_w_Polsce_Ludowej_a_samorzad_terytorialny.pdf585,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons