Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11306
Title: Kryzysy w PRL w ocenie powojennej emigracji (zarys problemu)
Authors: Woźniczka, Zygmunt
Keywords: PRL; Polska Ludowa; emigracja polska w Wielkiej Brytanii; kryzysy
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek (red.), "Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów" (S. 191-214). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Przez całe lata punktem odniesienia dla działania powojennej emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii była sytuacja w kraju. Związek z krajem utrzymywano nie tylko w formie wyjazdów, korespondencji, ale był on też obecny w działaniach czy koncepcjach funkcjonujących na emigracji partii politycznych czy organizacji społecznych. Oczekiwano zmian w Polsce, które miały w konsekwencji przywrócić jej niepodległość i umożliwić emigrantom powrót do ojczyzny. To odniesienie do kraju było obecne nad Tamizą przez wiele lat, chociaż z biegiem czasu słabło. W tej sytuacji każde osłabienie władzy komunistycznej przyjmowano z nadzieją zmiany na lepsze." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11306
ISBN: 978-83-226-3043-3
978-83-226-3044-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wozniczka_Kryzysy_w_PRL_w_ocenie_powojennej_emigracji.pdf631,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons