Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11307
Title: Zuzanny Orlińskiej oczarowanie książkami
Authors: Sadzikowska, Lucyna
Keywords: Książki; Literatura dla dzieci i młodzieży; Zuzanna Orlińska
Issue Date: 2017
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 2 (2017), s. 65-81
Abstract: Artykuł dotyczy pisarstwa Zuzanny Orlińskiej, która tworzy przepełnione humorem, dobrocią i serdecznością książki dla dzieci i młodzieży. Analizie poddane zostały wszystkie tytuły autorki: Matka Polka, Pisklak, Cierpienia sięciolatka, Ani słowa o Zosi, Stary Noe i Detektywi z klasztornego zamku. Bohaterowie literaccy w jej powieściach znajdują się w różnych sytuacjach, toczą walkę wewnętrzną, rozwiązują zagadki detektywistyczne, poznają prawdy życiowe, system wartości i obowiązujące normy postępowania. Z. Orlińska jawi się jako pisarka, dla której ważne są sprawy młodych ludzi. Kraina dzieciństwa ukazana w jej powieściach dla dzieci i młodzieży jest krainą bliską każdemu czytelnikowi, bez względu na jego wiek czy czasy, w których dorastał.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11307
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sadzikowska_zuzanny_orlinskiej_oczarowanie_ksiazkami.pdf523,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons