Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11308
Title: Wstęp
Authors: Banaś-Korniak, Teresa
Stuchlik-Surowiak, Beata
Keywords: ethos rycerski; średniowiecze
Issue Date: 2017
Citation: T. Banaś-Korniak, B. Stuchlik-Surowiak, M. Komenda (red.), "Ethos rycerski w kulturze : tradycje i kontynuacje. T. 1: W kręgu średniowiecza" (S. 7-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Przekazujemy do rąk Czytelników dwutomową monografię poświęconą przejawianiu się w różnych kulturach i cywilizacjach zjawiska określanego w pracach humanistycznych mianem „ethosu rycerskiego”. Pojęcie, obecne w polskich badaniach najczęściej w takim rozumieniu, jakie nadała mu w monograficznej pracy Maria Ossowska1, może być, jak się okazuje, wciąż redefiniowane przez nowe pokolenia naukowców i to nie tylko tych, którzy zgłębiają kulturę rycerską średniowiecza. Przykładem tego są artykuły zgromadzone zarówno w pierwszej, jak i drugiej części prezentowanej publikacji. […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11308
ISBN: 978-83-226-3171-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banas_Korniak_wstep.pdf336,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons