Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1131
Tytuł: "Inny" Śląsk - południowe rubieże województwa śląskiego
Autor: Rusek, Halina
Słowa kluczowe: identity; multiculturalism; ethnic and cultural borderland; tożsamość; wielokulturowość; pogranicze etniczne i kulturowe
Data wydania: 2014
Źródło: "Górnośląskie Studia Socjologiczne" Nr 5 (2014), s. 42-57
Abstrakt: One of the distinctive features of the Silesian Voivodeship — a region created by an administrative decision — is its multifaceted diversity, described in different contexts and recalled for different reasons, not only cognitive but also political ones. The voivodeship is a multicultural area characterized by a mosaic of cultural, religious and ethnic diversity. In everyday perception, as well as in the media, the Silesian Voivodeship is usually associated with the industrial agglomeration of softly defined borders, and rarely with its integral parts of Zagłębie, the Częstochowa region, the hilly Podbeskidzie and Cieszyn Silesia. The latter, historically belonging to Upper Silesia, forms the southern flanks of the region, the “other Silesia” — green and totally different in its geographical, social, cultural and partly also economic image than the other sub‑regions that form Silesia. The region has the characteristics of an administrative, ethnic and cultural borderland. Situated on the Polish‑ Czech national border, it is also a cross‑frontier area of major economic and political importance. It is also the fatherland for about 40 thousand Poles living in the Czech part of Cieszyn Silesia — known in Polish as Zaolzie. Therefore, when we think “Silesia”, we should also think of its southern lands as one of the varieties of “Silesianhood” which build, just like Upper Silesia, the identity of the region.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1131
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rusek_Inny_Slask_poludniowe_rubieze_wojewodztwa_slaskiego.pdf526,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons