Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11317
Title: Wstęp
Authors: Iwanek, Tomasz
Keywords: Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Iwanek (red.), "Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego : wybrane problemy. T. 2" (S. 7-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Z przyjemnością oddając do rąk Czytelnika tom 2 opracowania zbiorowego pt. Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, należy wyjaśnić, iż ma on na celu wszechstronne, acz w żadnym razie nieaspirujące do miana wyczerpującego, rozważenie współczesnych – istniejących i rodzących się – zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. W poprzednim tomie, noszącym ten sam tytuł i mającym zasadniczo te same cele badawcze, skupiono się na krajowych (narodowych) czynnikach bezpieczeństwa militarnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli i struktury sił zbrojnych, oraz na przeglądzie wyzwań napotykanych przez państwa w nieustającym procesie zapewniania stabilności międzynarodowej, mając przy tym na uwadze podział na czynniki militarne oraz pozamilitarne" […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11317
ISBN: 9788322631843
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iwanek_wstep.pdf506,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons