Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11324
Title: III Kongres Rozwoju Edukacji (Kraków, 23-24 listopada 2016 r.)
Authors: Szulc, Jolanta
Keywords: 3. Kongres Rozwoju Edukacji
Issue Date: 2017
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 2 (2017), s. 137-140
Abstract: Sprawozdanie z III Kongresu Rozwoju Edukacji (Kraków, 23–24 listopada 2016 r.).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11324
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szulc_3_kongres_rozwoju_edukacji.pdf401,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons