Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11344
Title: Problemy społeczne poindustrialnych miast Górnego Śląska na przykładzie Siemianowic Śląskich
Authors: Stępień‑Lampa, Natalia
Keywords: miasta poindustrialne; problemy społeczne; Górny Śląsk; Siemianowice Śląskie
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek (red.), "Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów" (S. 393-405). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Wyżyna Śląska to region bogaty w kopaliny. Od czasów starożytnych w tej części obecnego województwa śląskiego rozwijało się górnictwo (przede wszystkim srebra i ołowiu). Jednakże gwałtowny rozwój przemysłu na tym terenie rozpoczął się dopiero w połowie XVIII wieku i trwał aż do lat 90. wieku XX. Transformacja systemowa, która rozpoczęła się wówczas w krajach byłego bloku wschodniego dla Górnego Śląska wiązała się z restrukturyzacją przemysłu ciężkiego, który dominował w większości miast Wyżyny1." [fragment tekstu] Zmiany własnościowe, a także likwidacja dotychczas funkcjonujących zakładów pracy, przyczyniły się do wystąpienia problemów społecznych, w tym przede wszystkim bezrobocia i – będącego jego konsekwencją – ubóstwa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11344
ISBN: 978-83-226-3043-3
978-83-226-3044-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepien_Lampa_Problemy_spoleczne_poindustrialnych_miast_Gornego_Slaska_na_przykladzie_Siemianowic_Slaskich.pdf553,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons