Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11345
Title: Tradycyjny i nowoczesny model nauczania i uczenia się : metody i techniki uczenia się
Authors: Gajdzica, Zenon
Keywords: modele nauczania; nauczanie; uczenie się; dydaktyka
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z. Gajdzica (red.), "Aktywny w szkole - aktywny w życiu : narzędzia pedagogiczne w kształtowaniu środowiska edukacyjnego : budowanie aktywności edukacyjnej ucznia" (S. 7-10). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Tradycyjny i nowoczesny model nauczania i uczenia się. Metody i techniki uczenia się. 1. Uczenie się a nauczanie – analiza pojęć (wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, burza mózgów). 2. Struktura tradycyjnego modelu uczenia się (wykład z prezentacją multimedialną, rozmowa kierowana). 3. Wybrane modele tradycyjnego oraz nowoczesnego uczenia się (wykład z prezentacją multimedialną wybranych scenariuszy). 4. Utrwalenie wiadomości na temat tradycyjnego modelu uczenia się (warsztat: uczestnicy warsztatów w grupach przygotowują i prowadzą zajęcia na temat procesu uczenia się według wybranych modeli – tworzenie scenariuszy). 5. Nowatorskie metody pracy (prezentacja multimedialna nowatorskich metod). 6. Podsumowanie i uporządkowanie (warsztaty: metody dialogowa i programowana)." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11345
ISBN: 978-83-226-1867-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajdzica_Tradycyjny_i_nowoczesny_model_nauczania_i_uczenia _sie.pdf914,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons