Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11366
Title: Od redakcji
Authors: Kozubek, Mariola T.
Keywords: od redakcji; "Paedagogia Christiana"; Chiara Lubich; Ruch Focolari; pedagogia jedności
Issue Date: 2019
Citation: "Paedagogia Christiana" Vol. 43, no 1 (2019), s. 27-31
Abstract: "Analizując historię wychowania ostatnich wieków, można zauważyć, że twórcze pedagogie, aktualne także współcześnie, mają swoje korzenie w charyzmatach, które miały istotny wpływ na rozwój nie tylko wychowania, lecz także szeroko pojętej kultury1. W prezentowanej publikacji źródłem poznania jest doświadczenie wychowawcze włoskiej nauczycielki, Chiary Lubich (1920–2008), i założonego przez nią Ruchu Focolari. W fenomenologicznej analizie tego doświadczenia, a zatem odwołującej się wprost do praktyki, zaproszeni do tego tomu autorzy odkrywają jego istotę i podstawowe zasady, czyniąc je następnie przedmiotem interpretacji pedagogicznej pozwalającej na teoretyczne ujęcie pedagogii2, określanej jako pedagogia jedności3. Hermeneutyka antropologiczno-teologicznej myśli Lubich ukazuje z kolei występujące tu humanistyczne rozumienie procesów i zjawisk tego doświadczenia, respektujących duchową sferę funkcjonowania człowieka w wymiarze indywidualnym i zbiorowym." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11366
ISSN: 1505-6872
2451-1951
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozubek_Od_redakcji.pdf381,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons