Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11369
Title: Społeczne skutki wielkiego kryzysu gospodarczego na Górnym Śląsku w świetle "Gościa Niedzielnego"
Authors: Karabin, Joanna
Keywords: wielki kryzys gospodarczy; Górny Śląsk; "Gość Niedzielny"
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek (red.), "Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów" (S. 97-109). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "24 października 1929 roku na nowojorskiej giełdzie Wall Street dramatycznie spadły ceny akcji. Dało to początek światowemu wielkiemu kryzysowi. Regresja ekonomiczna i załamanie koniunktury trwały do 1933 roku, co generowało masowe bezrobocie, falę bankructw, spadek produkcji i obniżenie stopy życiowej obywateli Europy i Stanów Zjednoczonych, a także innych rejonów świata. W Polsce, podobnie jak w innych krajach o strukturze rolno‑przemysłowej, kryzys nie zakończył się w 1933, lecz trwał dalej; za koniec recesji można uznać dopiero 1935 rok. Kryzys przemysłowy w kraju objawił się głównie w postaci spadku produkcji. Największy regres miał miejsce w górnictwie i przemyśle ciężkim, tj. w działach stanowiących o potencjale gospodarczym kraju. Tereny Górnego Śląska, najlepiej rozwiniętej i najbogatszej dzielnicy Polski, skutki kryzysu zaczęły odczuwać najmocniej. Ponadto, w konsekwencji kryzysu, znacząco pogorszyły się nastroje społeczne, co stało się jedną z przyczyn popularności faszyzmu i komunizmu. Do sytuacji odnieść musiał się Kościół katolicki na Górnym Śląsku, wyznaczając własną linię postępowania w sprawach polityczno‑społecznych. Realizował je w powołanym do życia z początkiem lat 20. XX w. tygodniku „Gość Niedzielny”. Przedstawienie długofalowych następstw społecznych wielkiego kryzysu gospodarczego na Górnym Śląsku w świetle „Gościa Niedzielnego” będzie stanowiło główny problem pracy, a ich charakterystyka i analiza główny cel." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11369
ISBN: 978-83-226-3044-0
978-83-226-3043-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karabin_Społeczne_skutki_wielkiego_kryzysu_gospodarczego_na_Gornym_Slasku.pdf545,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons