Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11370
Title: Wielki kryzys gospodarczy i jego wpływ na politykę penitencjarną w województwie śląskim
Authors: Sitarz, Krystyna
Keywords: wielki kryzys gospodarczy; polityka penitencjarna; województwo śląskie (1922-1939)
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek (red.), "Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów" (S. 127-135). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: " Wielki kryzys gospodarczy na polskim Górnym Śląsku dał o sobie znać nieco później niż w pozostałych częściach kraju. Śląsk ze względu na przemysłowy charakter utrzymał swój potencjał w początkowej fazie kryzysu, dopiero w latach 1931–1932 miejscowa ludność odczuła zmiany na gorsze. Inna rzecz, że wtedy pojawiły się one jako o wiele bardziej dotkliwe niż w innych częściach kraju. Systematycznie pogarszająca się sytuacja gospodarcza wpływała m.in. na poziom przestępczości. Zależność ta odnotowywana była nie tylko w województwie śląskim, ale również w pozostałych częściach kraju. Należy jednak podkreślić, iż właśnie w województwie śląskim wzrost liczby przestępstw należał do najwyższych w całym kraju. Według danych z 1934 roku ilość przestępstw na 100 tys. mieszkańców wynosiła w województwie śląskim 2379 czynów karalnych rocznie i jedynie Warszawa odnotowywała wyższą liczbę przestępstw na 100 tysięcy mieszkańców, wynoszącą tam 2667 rocznie1." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11370
ISBN: 978-83-226-3044-0
978-83-226-3043-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sitarz_Wielki_kryzys_gospodarczy_i_jego_wpływ_na_polityke_pentencjarna_w_wojewodztwie_slaskim.pdf514,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons