Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11372
Title: Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu na temat Wychowania: „Wspólnota jako wychowawca” Castelgandolfo, 31.03-2.04.2006 roku
Authors: Kozubek, Mariola T.
Keywords: wspólnota wychowawcza; pedagogia jedności
Issue Date: 2007
Citation: "Roczniki Nauk Społecznych" Vol. 32, z. 2 (2007), s. 188-191
Abstract: "Z inicjatywy Ruchu Focolari obradował w Castelgandolfo w dniach od 31.03 do 2.04 2006 r. Mędzynarodowy Kongres nt. Wychowania. Jak do tego doszło, ze katolicki ruch odnowy Kościoła stał sie inicjatorem tak wielkiego i prestizowego przedsiewziecia? Otóz w roku 2000 Catholic University of America w Waszyngtonie nadał tytuł doktora honoris causa w dziedzinie pedagogiki założycielce Ruchu Focolari Chiarze Lubich." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11372
ISSN: 0137-4176
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozubek_Sprawozdanie_z_miedzynarodowego_kongresu_na_temat_wychowania.pdf215,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons