Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1139
Tytuł: The Secrets of nature, ownership and ornamentation in Robert Herrick's "Upon Madam Ursly.Epig"
Autor: Lebek, Karolina
Słowa kluczowe: tajemnica w literaturze; Robert Herrick
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kalaga, M. Mazurek, M. Sarnek (red.), "Camouflage : secrecy and exposure in literary and cultural studies", (S. 103-111). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Artykuł bierze sobie za cel odczytanie sześciowersowego wiersza Roberta Herricka Upon Madam Ursly w kontekście szerszego kulturowego zjawiska, jakim były XVII-wieczne kolekcje osobliwości. Koncept wiersza opiera się na konsekwentnym budowaniu analogii między ciałem Madam Ursly, które prezentowane jest czytelnikowi w akcie auto-wystawiania, a zbiorami przedmiotów osobliwych, do których wiersz czyni otwarte odniesienie. Owa ekspozycja ciała jednak, oprócz gestu ukazywania i odkrywania, stanowi paradoksalnie jednocześnie gest kamuflujący, po to, by zatrzeć granice między podmiotem, przedmiotem a obiektem, co jest potrzebne do podtrzymania owej analogii. Odbywa się to poprzez transformację znaczeń, jakie generuje ów ekshibicjonizm, zarówno poprzez odniesienia do funkcji biżuterii, jak i negocjacje wieloznacznej relacji własności narzuconej podmiotowi/przedmiotowi/ obiektowi, jakim staje się ciało Ursly.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1139
ISBN: 9788322621271
9788380123052
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lebek_The_Secrets_of_Nature_Ownership_and_Ornamentation.pdf326,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons