Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11396
Title: Teoretyczne podstawy współczesnej pedagogiki zdrowia jako subdyscypliny pedagogiki
Other Titles: The theoretical basis of contemporary health pedagogy as a pedagogical subdiscipline
Authors: Syrek, Ewa
Keywords: pedagogy in health promotion; social pedagogy; health education; The Social-Ecological Model; environment; pedagogika zdrowia; pedagogika społeczna; edukacja zdrowotna; społeczno-ekologiczny model zdrowia; środowisko
Issue Date: 2019
Citation: "Pedagogika Społeczna" Nr 2(72) (2019), s. 9-23
Abstract: The article presents the Social-Ecological model of health and elements of the classical concept of social pedagogy, indicating the theoretical basis of pedagogy in health promotion with its cognitive and scientific interest and emphasizes environmental health education in the context of its practical application. The article also indicates the social pedagogy as a meta-theory of contemporary pedagogy in health promotion. Artykuł prezentuje społeczno-ekologiczny model zdrowia i elementy klasycznej koncepcji pedagogiki społecznej, wskazując podstawy teoretyczne pedagogiki zdrowia z zaznaczeniem jej przedmiotu zainteresowań poznawczo-naukowych oraz akcentuje środowiskową edukację zdrowotną w kontekście jej praktycznego zastosowania. Ukazuje pedagogikę społeczną jako metateorię współczesnej pedagogiki zdrowia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11396
DOI: 10.35464/1642-672X.PS.2019.2.01
ISSN: 1642-672X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syrek_Teoretyczne_podstawy_wspolczesnej_pedagogiki_zdrowia.pdf335,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons