Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11396
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSyrek, Ewa-
dc.date.accessioned2019-10-21T19:27:32Z-
dc.date.available2019-10-21T19:27:32Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citation"Pedagogika Społeczna" Nr 2(72) (2019), s. 9-23pl_PL
dc.identifier.issn1642-672X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/11396-
dc.description.abstractThe article presents the Social-Ecological model of health and elements of the classical concept of social pedagogy, indicating the theoretical basis of pedagogy in health promotion with its cognitive and scientific interest and emphasizes environmental health education in the context of its practical application. The article also indicates the social pedagogy as a meta-theory of contemporary pedagogy in health promotion. Artykuł prezentuje społeczno-ekologiczny model zdrowia i elementy klasycznej koncepcji pedagogiki społecznej, wskazując podstawy teoretyczne pedagogiki zdrowia z zaznaczeniem jej przedmiotu zainteresowań poznawczo-naukowych oraz akcentuje środowiskową edukację zdrowotną w kontekście jej praktycznego zastosowania. Ukazuje pedagogikę społeczną jako metateorię współczesnej pedagogiki zdrowia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectpedagogy in health promotionpl_PL
dc.subjectsocial pedagogypl_PL
dc.subjecthealth educationpl_PL
dc.subjectThe Social-Ecological Modelpl_PL
dc.subjectenvironmentpl_PL
dc.subjectpedagogika zdrowiapl_PL
dc.subjectpedagogika społecznapl_PL
dc.subjectedukacja zdrowotnapl_PL
dc.subjectspołeczno-ekologiczny model zdrowiapl_PL
dc.subjectśrodowiskopl_PL
dc.titleTeoretyczne podstawy współczesnej pedagogiki zdrowia jako subdyscypliny pedagogikipl_PL
dc.title.alternativeThe theoretical basis of contemporary health pedagogy as a pedagogical subdisciplinepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.35464/1642-672X.PS.2019.2.01-
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syrek_Teoretyczne_podstawy_wspolczesnej_pedagogiki_zdrowia.pdf335,64 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons