Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11397
Title: Społeczeństwo informacyjne
Authors: Grabowska, Barbara
Keywords: społeczeństwo informacyjne; dydaktyka; edukacja; uczeń
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z. Gajdzica (red.), "Aktywny w szkole - aktywny w życiu : narzędzia pedagogiczne w kształtowaniu środowiska edukacyjnego : budowanie aktywności edukacyjnej ucznia" (S. 47-52). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "1. Tarcza – ćwiczenie integracyjne. 2. Wprowadzenie do tematu: Przemiany cywilizacyjne wywołane rozwojem nowych technologii informacyjnych. „Latające plakaty” – praca w 6 grupach, burza mózgów na zadane tematy: edukacja międzykulturowa, społeczeństwo sieciowe, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo medialne, prawa człowieka, zrównoważony rozwój. 3. Perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego (wykład). 4. Człowiek w sieci (ankieta). 5. Typ integracji i więzi społecznych w nowym społeczeństwie (praca z tekstem). 6. Krok naprzód (gra symulacyjna). 7. Rola edukacji w społeczeństwie informacyjnym (dyskusja kierowana). 8. Korzyści i zagrożenia w cyberprzestrzeni (praca w grupach). 9. Gospodarcza, społeczna, edukacyjna i kulturalna polityka państwa – prezentacja, omówienie aktualnego stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 10. Czy projekty rządowe i pozarządowe mogą promować udział młodzieży w społeczeństwie (dyskusja, argumentacja, konfrontacja stanowisk). 11. Drzewo komunikacji – ocena zajęć." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11397
ISBN: 978-83-226-1867-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grabowska_Spoleczenstwo_informacyjne.pdf934,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons