Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11429
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCzerwiński, Piotr-
dc.date.accessioned2019-10-23T13:16:38Z-
dc.date.available2019-10-23T13:16:38Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citation"Iudaica Russica" Nr 2(3) (2019), s. 71-93pl_PL
dc.identifier.issn2657-4861-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/11429-
dc.description.abstractDrugą część artykułu stanowi model dziesięciu stopni-etapów wyniesienia rosyjskiej tradycji na podstawie tekstów magicznych bajek (motywy o Iwanie carewiczu) oraz model zdobycia władzy wyższej na podstawie powszechnie przyjętej wiedzy o Rusi Moskiewskiej i Imperium Rosyjskim. Dokonuje się porównania wyłonionych trzech modeli wraz z określeniem typowych ich właściwości. The second part of the article is the model of ten degrees-stages of the raising of the Russian tradition according to the magic fairy-tales (the motif of Ivan Tsarevich) and the model winning the superior power according to the common knowledge on the Moscow Russia and the Russian Empire. The three appointed models are compared and the features of each of the three are determined.pl_PL
dc.language.isorupl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectmentalnośćpl_PL
dc.subjectsemantykapl_PL
dc.subjecttradycjapl_PL
dc.subjectTorapl_PL
dc.subjectmodel wyniesieniapl_PL
dc.titleСемантика возвышения в еврейской традиции и представлениях в русской ментальности (2)pl_PL
dc.title.alternativeSemantyka wyniesienia w tradycji żydowskiej i jego odzwierciedlenie w rosyjskiej mentalności (2)pl_PL
dc.title.alternativeThe semantics of raising of the Judaic tradition and its Russian depiction (2)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.31261/IR.2019.03.05-
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czerwinski_Semantyka_wyniesienia_w_tradycji_zydowskiej.pdf509,68 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons