Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11447
Title: Recepcja zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania bibliotekami w polskim czasopiśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego
Authors: Żołędowska-Król, Beata
Keywords: czasopisma naukowe i fachowe; zarządzanie bibliotekami; scientific and professional journals; library management
Issue Date: 2018
Citation: "Zarządzanie Biblioteką" Nr 1 (2018), s. 75-82
Abstract: W artykule przedstawiono publikacje zagraniczne podejmujące tematykę zarządzania bibliotekami, które zostały zrecenzowane w polskich czasopismach skierowanych do środowiska bibliotekarzy w latach 1918–1939. Analiza literatury tego okresu pozwala lepiej zrozumieć tradycje oraz współczesne praktyki i trendy w zarządzaniu bibliotekami. The article presents foreign publications regarding library management, which have been reviewed in journals addressed to the librarian community in the years 1918–1939. Deepening our understanding of the past can thus help us discover practices and trends in library management that came to fruition in what would be the future for their original creators.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11447
ISSN: 2081-1004
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zoledowska-Krol_Recepcja_zagranicznych_publikacji_z_zakresu_zarzadzania_bibliotekami.pdf242,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons