Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11447
Tytuł: Recepcja zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania bibliotekami w polskim czasopiśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego
Autor: Żołędowska-Król, Beata
Słowa kluczowe: czasopisma naukowe i fachowe; zarządzanie bibliotekami; scientific and professional journals; library management
Data wydania: 2018
Źródło: "Zarządzanie Biblioteką" Nr 1 (2018), s. 75-82
Abstrakt: W artykule przedstawiono publikacje zagraniczne podejmujące tematykę zarządzania bibliotekami, które zostały zrecenzowane w polskich czasopismach skierowanych do środowiska bibliotekarzy w latach 1918–1939. Analiza literatury tego okresu pozwala lepiej zrozumieć tradycje oraz współczesne praktyki i trendy w zarządzaniu bibliotekami. The article presents foreign publications regarding library management, which have been reviewed in journals addressed to the librarian community in the years 1918–1939. Deepening our understanding of the past can thus help us discover practices and trends in library management that came to fruition in what would be the future for their original creators.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11447
ISSN: 2081-1004
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zoledowska-Krol_Recepcja_zagranicznych_publikacji_z_zakresu_zarzadzania_bibliotekami.pdf242,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons