Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11457
Title: Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016 – przemiany i stan obecny
Authors: Ćmiel, Renata
Iwańska, Urszula
Keywords: Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; gromadzenie zbiorów; opracowanie zbiorów; bibliografia; polityka personalna; parametryzacja
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (S. 28-39). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Artykuł opisuje działalność Biblioteki Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016. Porusza zagadnienia struktury organizacyjnej, polityki personalnej oraz zarządzania zbiorami. Przedstawia szczegółowe zadania wchodzące w zakres działalności BWNoZ jako biblioteki specjalistycznej działającej na rzecz społeczności akademickiej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11457
ISBN: 9788365694591
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cmiel_Biblioteka_Wydzialu_Nauk_o_Ziemi.pdf602,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons