Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11459
Title: Biblioteka Brytyjska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 1991-2016
Authors: Kawulok, Elżbieta
Żórawik, Irena
Keywords: Biblioteka Brytyjska UŚ; historia; zbiory; działalność
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (S. 68-80). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Artykuł opisuje działalność Biblioteki Brytyjskiej, przedstawia zwięzłą charakterystykę zgromadzonej kolekcji oraz promowanie języka, kultury i wiedzy o Wielkiej Brytanii poprzez działalność dydaktyczną prowadzoną przez pracowników biblioteki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11459
ISBN: 9788365694591
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kawulok_Biblioteka_Brytyjska.pdf1,85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons