Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11462
Title: Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej American Corner 2012-2017
Authors: Laber, Monika
Keywords: biblioteki akademickie; American Corner Katowice; praca kulturalno-oświatowa; współpraca międzynarodowa
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (S. 142-150). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Na mocy porozumienia JM Rektora UŚ i Konsula Generalnego USA 7 listopada 2012 roku zostało otwarte w ramach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Centrum Kultury i Informacji American Corner Katowice. Zadaniem American Corner Katowice jest popularyzowanie wiedzy o społeczeństwie i wartościach Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez organizowanie programów edukacyjnych i kulturalnych oraz udostępnianie zbioru materiałów o tematyce dotyczącej USA.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11462
ISBN: 9788365694591
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laber_Centrum_Kultury.pdf1,88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons