Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11462
Tytuł: Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej American Corner 2012-2017
Autor: Laber, Monika
Słowa kluczowe: biblioteki akademickie; American Corner Katowice; praca kulturalno-oświatowa; współpraca międzynarodowa
Data wydania: 2018
Wydawca: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Źródło: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (S. 142-150). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstrakt: Na mocy porozumienia JM Rektora UŚ i Konsula Generalnego USA 7 listopada 2012 roku zostało otwarte w ramach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Centrum Kultury i Informacji American Corner Katowice. Zadaniem American Corner Katowice jest popularyzowanie wiedzy o społeczeństwie i wartościach Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez organizowanie programów edukacyjnych i kulturalnych oraz udostępnianie zbioru materiałów o tematyce dotyczącej USA.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11462
ISBN: 9788365694591
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (BUŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Laber_Centrum_Kultury.pdf1,88 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons