Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11463
Title: Biblioteka Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1965-2012)
Authors: Stokłosa, Alina
Keywords: Biblioteka Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; historia biblioteki; zbiory biblioteczne; organizacja biblioteki; informacja naukowa; opracowanie zbiorów; gromadzenie zbiorów; Pawlikowski Andrzej (1928–1986)
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (S. 219-233). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Władze Uniwersytetu Śląskiego, od początku istnienia uczelni, dużą wagę przykładały do tworzenia właściwego zaplecza naukowego, m.in. dostępu do literatury i najnowszych wyników badań. W tym celu tworzono biblioteki dziedzinowe. Jedną z pierwszych bibliotek specjalistycznych była Biblioteka Instytutu Fizyki. Niniejszy artykuł przybliża historię działalności, ciągłość gromadzenia zbiorów oraz sylwetki ludzi w niej pracujących, od powstania do jej likwidacji i wcielenia w struktury CINiB-y (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11463
ISBN: 9788365694591
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stoklosa_Biblioteka_Instytutu_Fizyki.pdf623,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons