Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11477
Tytuł: Tożsamość jako wartość
Autor: Czapik-Lityńska, Barbara
Słowa kluczowe: identity (individual, collective); value; history; culture; memory; language; intercultural communication; difference; territory
Data wydania: 2017
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Majdzik. J. Zarek (red.), "Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 1, Konteksty filologiczne i kulturoznawcze" (S. 13-25). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article “Identity as a value” discusses the trends of contemporary reflection on identity. It presents some problems of individual and collective identity (cultural, social, national ones). It considers the need for identity in the view of the dynamic development of history and culture, identity problems, and the positive and negative influences the concept of identity may be subjected to. The author of the article draws attention to the peculiar nature of the discourses Slavic identity. They combine the identity problems of language and culture, collective memory and ethical entity. Nowadays the dominant tendency is to understand identity as a cultural value. It requires axiological memory and responsible co‑creation of an open model of culture.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11477
ISBN: 9788322631171
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czapik_Litynska_tozsamosc_jako_wartosc.pdf385,26 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons