Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11486
Title: Automatyzacja procesów informacyjno-bibliotecznych Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
Authors: Koziara, Andrzej
Keywords: historia automatyzacji biblioteki; historia informatyzacji informacji naukowej; budowa zintegrowanych systemów bibliotecznych; bezpieczeństwo informacji
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia” (S. 221-244). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Ostatnie ćwierćwiecze to najbardziej przełomowy okres w automatyzacji bibliotek szkół wyższych. Zmiany społeczno-gospodarcze państwa oraz rozwój technologiczny spowodowały, że na początku lat 90. ubiegłego stulecia powstały sprzyjające warunki do modernizacji Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. W artykule zaprezentowane zostały osiągnięcia pracowników BUŚ, którzy na bazie pozyskiwanych środków finansowych zreformowali organizację informacji w bibliotece, a także dostęp do informacji i usług świadczonych w nowo powstałym Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11486
ISBN: 9788365694584
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziara_Automatyzacja_procesow.pdf462,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons