Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11488
Title: Z zagadnień wypożyczania zbiorów w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej
Authors: Mateusiak, Renata
Dziwis-Kika, Izabela
Pyrek, Katarzyna
Keywords: CINiBA; wypożyczanie zbiorów; Wypożyczalnia Miejscowa; praca Wypożyczalni; Regulamin udostępniania zbiorów w CINiBA (z 2012 r.); statystyka czytelników; Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia” (S. 175-201). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Artykuł dotyczy zagadnień związanych z wypożyczaniem zbiorów w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Zaprezentowano działalność Wypożyczalni Miejscowej. Omówiono zasady udostępniania na zewnątrz, odwołując się do pierwszego Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiBA (Załącznik do Uchwały nr 121 Senatu UŚ z dnia 13 marca 2012 r.). Przedstawiono statystykę czytelników mających aktywne konto w CINiB-ie (wg statusu oraz podziału na wydziały i uczelnie) oraz podstawowe dane dotyczące wypożyczeń. Przybliżono również działalność Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11488
ISBN: 9788365694584
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mateusiak_ Z_zagadnien_wypozyczania.pdf902,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons