Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1149
Title: Tak zwany wojskowy kodeks postępowania karnego z 1943 roku
Authors: Lityński, Adam
Keywords: wojskowy kodeks postępowania karnego; 1943 r.
Issue Date: 2008
Citation: "Z Dziejów Prawa" (T. 1 (2008), s. 175-189)
Abstract: to tylko drobny fragment historii zmian w prawie karnym u progu Polski Ludowej, przekształcania prawa karnego z narzędzia wymiaru sprawiedliwości w narzędzie terroru. Jest to historia ciągle jeszcze mało znana. Mimo wielu białych plam, mimo wielu niejasności, wydaje się, że dzieje oraz okoliczności tworzenia wojskowych kodeksów karnych dla polskich jednostek wojskowych podporządkowanych Związkowi Radzieckiemu dobrze obrazują kilka spraw. Przede wszystkim ilustrują nielegalność tworzonej na Wschodzie sytuacji prawnej; nielegalność co do zasady. Po wtóre, łatwo zauważyć lekceważenie dla prawa, okazywane przez komunistów polskich i radzieckich. Rezultatem jednego i drugiego były liczne niekonsekwencje prawne i mnożenie stanów niezgodnych nawet z prawem tworzonym przez komunistów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1149
ISSN: 1898-6986
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litynski_Tak_zwany_wojskowy_kodeks_postepowania_karnego.pdf525,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons