Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1149
Tytuł: Tak zwany wojskowy kodeks postępowania karnego z 1943 roku
Autor: Lityński, Adam
Słowa kluczowe: wojskowy kodeks postępowania karnego; 1943 r.
Data wydania: 2008
Źródło: "Z Dziejów Prawa" (T. 1 (2008), s. 175-189)
Abstrakt: to tylko drobny fragment historii zmian w prawie karnym u progu Polski Ludowej, przekształcania prawa karnego z narzędzia wymiaru sprawiedliwości w narzędzie terroru. Jest to historia ciągle jeszcze mało znana. Mimo wielu białych plam, mimo wielu niejasności, wydaje się, że dzieje oraz okoliczności tworzenia wojskowych kodeksów karnych dla polskich jednostek wojskowych podporządkowanych Związkowi Radzieckiemu dobrze obrazują kilka spraw. Przede wszystkim ilustrują nielegalność tworzonej na Wschodzie sytuacji prawnej; nielegalność co do zasady. Po wtóre, łatwo zauważyć lekceważenie dla prawa, okazywane przez komunistów polskich i radzieckich. Rezultatem jednego i drugiego były liczne niekonsekwencje prawne i mnożenie stanów niezgodnych nawet z prawem tworzonym przez komunistów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1149
ISSN: 1898-6986
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Litynski_Tak_zwany_wojskowy_kodeks_postepowania_karnego.pdf525,51 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons