Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11504
Title: Książka w domu i w szkole - od domowej lektury do szkolnego podręcznika
Authors: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Wójcik-Dudek, Małgorzata
Keywords: czytelnictwo dzieci; czytelnictwo młodzieży
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5" (S. 213-228). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Irena Socha, pisząc o najważniejszych sytuacjach, w jakich przebiega „obcowanie młodych ludzi z książką, które kształtują wzory czytelniczych zachowań”, wymienia na drugim miejscu czytanie w szkole1. Zauważa, jak wielką rolę odgrywa w kształtowaniu tych zachowań nauka czytania i rozumienia czytanego tekstu. Nie mniej istotnym problemem, który wyznacza rangę książki w szkole, jest czytanie (lub nieczytanie) lektur szkolnych, a także poszukiwanie drogi do odbiorcy i dążenie do tego, by kontakt z lekturą w okresie szkolnym nie był przymusem, ale stał się przyjemnością2." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11504
ISBN: 978-83-226-3010-5
978-83-226-3011-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niesporek_Szamburska_Ksiazka_w_domu_i_w_szkole_od_domowej_lektury_do_szkolnego_podrecznika.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons