Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11506
Title: Nowe formy książki na polskim rynku wydawniczym i księgarskim
Authors: Maroń, Agnieszka
Keywords: literatura dla dzieci i młodzieży; nowe technologie
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5" (S. 287-309). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "E-booki, aplikacje książkowe, książka: 2.0, cyfrowa, elektroniczna, hybrydowa, interaktywna, konwergencyjna, multimedialna, online, rozszerzona, wzbogacona… Te i wiele podobnych określeń, podkreślających związki książki z technologią, w ciągu ostatnich kilkunastu lat przewijały się w polskim piśmiennictwie — zarówno naukowym, jak i popularnym. Debaty nad prawdopodobieństwem śmierci książki spowodowanej ekspansją innych mediów, przekształciły się w rozważania nad formą i nazwą, jaką przyjmie (powinna przyjąć?) „nowa” książka w XXI wieku. Niniejszy tekst jest próbą zobrazowania przez autorkę, jak postęp technologiczny (oraz wywołane nim zmiany społeczne i kulturowe) wpływał na formę zewnętrzną książki dla dzieci i młodzieży w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu. Przedstawione zostaną typy nowych form książki ze szczególnym uwzględnieniem tych, które stały się punktem odniesienia dla twórców i deweloperów, a tym samym wyznaczyły nowe kierunki w rozwoju tego segmentu rynku." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11506
ISBN: 978-83-226-3010-5
978-83-226-3011-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maron_Nowe_formy_ksiazki_na_polkskim_rynku_wydawniczym_i_ksiegarskim.pdf714,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons