Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11508
Title: Mapa współczesnych badań nad książką dziecięco-młodzieżową
Authors: Sadzikowska, Lucyna
Keywords: książka dla dzieci i młodzieży; badania
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5" (S. 360-378). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Książka dla dzieci i młodzieży współcześnie staje się przedmiotem badań coraz większej liczby osób, związanych z różnymi instytucjami — takimi jak np. wydawnictwa, czasopisma, biblioteki — działającymi samodzielnie lub będącymi częściami struktury placówek naukowych. Nadal rozwijają się badania, o czym w 2009 roku pisała Krystyna Heska‑Kwaśniewicz, w czterech dużych ośrodkach uniwersyteckich: w Katowicach, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu1, do których od nowego wieku dołączyły ośrodki w Łodzi, Kielcach i Szczecinie. Wiele z nich umacnia swoją pozycję na mapie ośrodków zajmujących się literaturą dla dzieci oraz służy bibliotekarzom, rodzicom, nauczycielom i studentom. Można zaobserwować dużą dynamikę działań skupionych wokół literatury dla dzieci i młodzieży: powstawanie nowych kierunków, trendów, a także kolejnych ośrodków. Różnorodność postaw naukowych jest ogromna: od tradycyjnych badań historycznoliterackich, przez kulturoznawcze z przewagą akcentów antropologicznych, po bibliologiczne, pedagogiczne i biblioterapeutyczne. Badaczka twierdzi: „W ostatnich latach coraz częściej jednak można zauważyć odchodzenie od dawnego typu badań literaturoznawczych w stronę kulturoznawstwa i bibliologii”2." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11508
ISBN: 978-83-226-3010-5
978-83-226-3011-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sadzikowska_Mapa_wspolczesnych_badan_nad_ksiazka_dziecieco_mlodziezowa.pdf590,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons