Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11509
Title: Mediateki - działalność, formy pracy z dziećmi i młodzieżą (na wybranych przykładach)
Authors: Langer, Hanna
Keywords: mediateka; dzieci; młodzież; biblioteka
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5" (S. 409-434). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Niemal do końca XX wieku polskie biblioteki przeznaczone dla młodych odbiorców zaspokajały ich potrzeby edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne, częściej kierując swe usługi do dzieci niż do młodzieży1. Tymczasem obecnie młodzi ludzie pomiędzy 14. a 20. rokiem życia bardzo często przestają korzystać z bibliotek2, coraz mniej też czytają3, przeznaczając wolny czas m.in. na oglądanie telewizji, realizację hobby, sport czy życie towarzyskie. Próbą przełamania tej niekorzystnej tendencji może być przygotowanie przez bibliotekarzy oferty (np. zbiorów, warsztatów, usług, imprez) bardziej odpowiadającej zainteresowaniom i potrzebom młodzieży. Jak pokazują przykłady mediatek we Wrocławiu, w Olsztynie i Lublinie, biblioteki multimedialne mogą przyciągnąć młodych ludzi, o czym świadczy stały wzrost liczby nastolatków wśród użytkowników." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11509
ISBN: 978-83-226-3010-5
978-83-226-3011-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langer_Mediateki_działalność_formy_pracy_z_dziecmi_i mlodzieza.pdf657 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons