Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11510
Title: Słowo wstępne
Authors: Wilkoń, Teresa
Keywords: Irena Socha; księga pamiątkowa
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 7-8). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Tom stanowi zbiór studiów ofiarowanych Profesor Irenie Sosze z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej. Tytułowy etos, związane z nim wartości i normy moralne obecne w wytworach kultury i w wielu dziedzinach współczesnej humanistyki, często towarzyszące przedstawionym tu refleksjom, wskazują jednoznaczne odczytanie intencji uczonych, którzy swoim udziałem zechcieli dać wyraz niezwykłej atencji, jaką powszechnie darzona jest Pani Profesor. To hołd złożony Jubilatce w uznaniu dla Jej wybitnych zasług naukowych i dydaktycznych, wyraz podziwu i podziękowania za życzliwość i nieustającą troskę o współpracowników i uczniów, którym nigdy nie szczędziła czasu, cennych rad, dobrego słowa i przyjaznej uwagi." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11510
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilkon_Slowo_wstepne.pdf261,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons