Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11511
Title: Profesor Irena Socha : szkic biograficzny
Authors: Wilkoń, Teresa
Keywords: Irena Socha; biografia
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 9-18). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Profesor Irena Socha z Uniwersytetem Śląskim związana jest od blisko pięćdziesięciu lat. Jej naukowe pasje i praca z młodzieżą składają się na rzeczywistość, o której wymiarach należy mówić w kategoriach zasług wybitnej uczonej, znakomitego nauczyciela i wychowawcy akademickiego. Walory intelektualne i charakterologiczne dały znać o sobie już na pierwszym etapie studiów polonistycznych, które podjęła w 1973 roku na Uniwersytecie Śląskim, tuż po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku‑Białej. Jej zamiłowanie do humanitas znalazło wówczas wyraz między innymi w wyróżnionej pracy magisterskiej „Metaforyka Dumy o hetmanie”, napisanej pod kierunkiem doc. dr. Adama Jarosza." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11511
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilkon_Profesor_Irena_Socha_szkic_biograficzny.pdf294,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons