Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11512
Title: O roli bibliotek w upowszechnianiu kultury i gwary regionu śląskiego (na wybranych przykładach)
Authors: Synowiec, Helena
Keywords: biblioteki; gwara; edukacja regionalna; Śląsk
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 35-48). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W pracy naukowo‑badawczej i działalności dydaktycznej oraz społecznej Profesor Ireny Sochy zaznacza się silny związek ze Śląskiem. Temu regionowi wybitna uczona służyła i służy, przygotowując kadrę pracowników bibliotek oraz angażując się we współpracę z placówkami bibliotecznymi (odczyty, wykłady, zajęcia warsztatowe, konsultacje)1. W szkicu dedykowanym Szanownej Jubilatce podzielę się spostrzeżeniami o współudziale bibliotek (publicznych i szkolnych) w edukacji regionalnej na Śląsku. Głównym celem tej edukacji jest rozwijanie w uczniach poczucia więzi z własnym regionem, wskazywanie na jego wartości kulturowo‑językowe oraz przygotowanie do ich zaakceptowania, a w konsekwencji – do budowania tożsamości regionalnej, której ważnym wyznacznikiem jest gwara, jako dziedzictwo kulturowe i zarazem nośnik kultury2." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11512
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Synowiec_O_roli_bibliotek_w_upowszechnianiu_kultury _ i_gwary_regionu_slaskiego.pdf320,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons