Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11516
Title: Udostępnianie książek elektronicznych w polskich bibliotekach publicznych w świetle badań ankietowych
Authors: Łakomy-Chłosta, Agnieszka
Keywords: książki elektroniczne; udostępnianie; biblioteki
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 242-257). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Rozwój technologii komputerowych ostatnich kilkudziesięciu lat wpłynął znacząco na rynek wydawniczy. Jedną z najważniejszych zmian, którą można na tym polu zaobserwować, to wykształcenie się nowej formy książki – książki elektronicznej. Ogólnie rzecz biorąc, książka elektroniczna to „treść wprowadzona do pamięci komputera, napisana w pliku o odpowiednim formacie, dystrybuowana za pomocą dysków optycznych, pamięci przenośnych lub sieci komputerowych, możliwa do odczytania za pomocą określonego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym”1, która jednocześnie jest wydawnictwem zwartym. Wśród e-książek dostępnych na rynku można wyróżnić kilka typów. Pierwszy z nich to książka multimedialna, którą charakteryzują: integracja, ikoniczność oraz interaktywność2. Integracja polega na połączeniu różnych środków przekazu w jedną kompozycyjną całość." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11516
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lakomy_Udostepnianie_ksiazek_elektronicznych_w_polskich_bibliotekach_publicznych.pdf337,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons