Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11529
Title: Specyfika form i praktyk religijnych społeczności afroamerykańskiej wyzwaniem pastoralnym dla amerykańskiego Kościoła katolickiego
Authors: Kłos-Skrzypczak, Aleksandra
Keywords: Afroamerykanie; Konferencja Amerykańskich Biskupów Katolickich; amerykański Kościół
Issue Date: 2019
Citation: "Teologia i Moralność" vol. 14, nr 1 (2019), s. 79-94
Abstract: Prawie 3 miliony wiernych amerykańskiego Kościoła to przedstawiciele afroamerykańskiej grupy etnicznej. Społeczność tą, doświadczoną latami ucisku i niewoli, cechuje nie tylko gorliwa wiara, ale również ekspresja i radość w doświadczaniu Boga. Mocne przywiązanie do tradycji stanowi dla amerykańskich biskupów nie lada wyzwanie, by pielęgnując wartości kulturowe, nie zatracić uniwersalistycznego ducha Kościoła.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11529
DOI: 10.14746/tim.2019.25.1.5
ISSN: 1898-2964
2450-4602
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klos-Skrzypczak_Specyfika_form_i_praktyk_religijnych_spolecznosci_afroamerykanskiej.pdf7,95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons