Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11536
Title: Wypowiedzi do czytelnika w siedemnastowiecznych księgach rękopiśmiennych
Authors: Jarczykowa, Mariola
Keywords: czytelnictwo; rękopisy; XVII wiek
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 307-320). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Badania czytelnictwa w odległych epokach wymagają ujęć interdyscyplinarnych w szerokim, „holistycznym” pojęciu tego słowa1. Wymiana spostrzeżeń bibliologów, historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, psychologów czy socjologów pozwala na wielostronny ogląd zjawiska, jakim są procesy zarówno tworzenia, jak i odbioru różnego typu przekazów piśmienniczych." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11536
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarczykowa_Wypowiedzi_do_czytelnika_w_siedemnastowiecznych_ksiegach_rekopismiennych.pdf307,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons