Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11538
Title: Czytelnictwo w kryzysie
Authors: Żmigrodzki, Zbigniew
Keywords: czytelnictwo; kryzys
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 447-449). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Jeżeli prawdą jest, co wynika z doniesień, że sześćdziesiąt procent Polaków nie przeczytało w ubiegłym roku żadnej książki, wypada poważnie się zastanowić nad sprawą przyczyn i okoliczności tego stanu rzeczy. Odpowiedzialność ponoszą w dużym stopniu resorty: kultury, edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego; ponadto należy wskazać brak planowej polityki oświatowej i kulturalnej w skali państwa oraz odpowiadającą temu sytuację w szkołach, bibliotekach i księgarniach. Trudne warunki bytowe ludzi, niemożność znalezienia pracy i niedostatek czasu wolnego odgrywają także istotną rolę." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11538
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zmigrodzki_Czytelnictwo_w_kryzysie.pdf239,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons