Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11551
Title: Katowice początkiem życia biblisty księdza Rudolfa Schnackenburga
Authors: Olszar, Henryk
Keywords: Rudolf Schnackenburg; Katowice
Issue Date: 2014
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" Vol. 47, nr 2 (2014), s. 405-416
Abstract: "Katowice doczekały się już kilku opracowań monograficznych, przy czym są to niemal wyłącznie publikacje historyczne. Kilka z nich, autorstwa Richarda Holtzego 1, Georga Hoffmanna 2, Władysława Nałęcza-Gostomskiego 3, Stanisława Ziemby 4, Lecha Szarańca 5 i Urszuli Rzewiczok 6, oraz napisanych pod kierunkiem Władysława Długoborskiego i Henryka Zielińskiego 7, Józefa Szaflarskiego 8, Antoniego Barciaka, Ewy Chojeckiej i Sylwestra Fertacza 9, stało się niezastąpionymi źródłami wiedzy o przeszłości miasta. Katowice to połączone dwie historyczne tradycje, związane z dwoma centrami: z jednej strony z Pszczyną, z drugiej zaś – z Bytomiem. Właścicielami terenów dawnych i współczesnych Katowic byli Piastowie, Promnitzowie, Mieroszewscy, rodziny – Anhalt-Cöthen i Hohenlohe, Hochberg, Winckler i Tiele-Winckler." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11551
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszar_Katowice_poczatkiem_zycia_biblisty_ksiedza_Rudolfa_Schnackenburga.pdf980,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons