Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11556
Title: Proboszczowie parafii św. Anioła Stróża w Gorzycach Śląskich. Przyczynek do dziejów Kościoła katowickiego
Authors: Olszar, Henryk
Keywords: parafia św. Anioła Stróża w Gorzycach Śląskich; proboszczowie
Issue Date: 2010
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" Vol. 43, nr 2 (2010), s. 408-445
Abstract: "W roku kapłańskim, ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI, warto pisać o duchownych, którzy byli ważni w życiu społeczności parafialnej w Gorzycach Śląskich i którym zawdzięcza ona na przestrzeni wieków swój duchowy rozwój. Potrzeba wracać do myśli, że zakorzenienie w Małej ojczyźnie i miłość do niej powinny uczyć otwartości wobec wszystkich ludzi. z gorzycką ziemią, poświęconą Matce Bożej i św. aniołowi stróżowi, związali się księża „tak po śląsku zwykli, a przecież niezwykli”. tu odkryli geniusz loci – szczególne wartości i wyjątkowe tradycje, swoje miejsce w przestrzeni i ludzi tę przestrzeń tworzących." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11556
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszar_Proboszczowie_parafii_sw_Aniola_Stroza_w_Gorzycach_Slaskich.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons