Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11566
Title: "Wolny Region Śląsk"? Refleksja nad genezą poszukiwania nowych rozwiązań dla Górnego Śląska w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Authors: Muś, Anna
Keywords: Górny Śląsk; Konferencja paryska; plebiscyt; Wolny Region Śląsk
Issue Date: 2016
Citation: Pogranicze, t. 4, nr 1 (2016), s. 43-59
Abstract: Górny Śląsk jest regionem, którego historia i skład etniczny nastręczają problemów interpretacyjnych. Dziś te problemy są teoretyczne, lecz w roku 1918 decyzje dotyczące jego losów musiały zostać podjęte natychmiast. Rozwiązanie zaproponowane w czasie Konferencji paryskiej przewidywało przeprowadzenie plebiscytu, w którym to ludność miała rozstrzygnąć o swych losach. W roku 1921 okazało się jednak, że owo remedium nie do końca spełniło oczekiwania, wtedy podniesiona została koncepcja Wolnego Regionu Śląsk. Choć nie miała ona większych konsekwencji politycznych, samo jej pojawienie się jest fenomenem wartym uwagi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11566
ISSN: 2353-3781
2545-160X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mus_Wolny_Region_Slask.pdf398,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons