Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11573
Title: Bischof Dominique Rey uber die missionarische Pfarrei
Authors: Celary, Ireneusz
Keywords: misje; nowa ewangelizacja; program duszpasterski; parafia; postmodernizm
Issue Date: 2016
Citation: Teologia Praktyczna, T. 17 (2016), s. 77-92
Abstract: Niniejszy artykuł oparty jest na refleksji biskupa Dominique Reya na temat misyjnego posłannictwa parafii w XXI wieku. Na jego strukturę treściową składają się trzy rozdziały. Najpierw refleksja w nim zawarta oparta została na przedstawieniu osiągnięć duszpastersko-naukowych biskupa Reya, zwłaszcza pod kątem jego aktywności ewangelizacyjnej. Następnie artykuł prezentuje krótką analizę aktualnych zagrożeń, na które – zdaniem Dominique Reya – narażona jest współczesna parafia. Z kolei, w trzeciej jego części ukazane zostały wskazówki biskupa Fréjus-Toulon, mające przyczynić się do większego rozbudzenia ducha misyjnego w każdej wspólnocie parafialnej. W swoim nauczaniu Dominique Rey przypomina również stale o tym, że każda ewangelizacja musi rozpocząć się od pogłębienia naszej indywidualnej relacji z Chrystusem. Powinien więc o tym pamiętać każdy duszpasterz w parafii oraz wszyscy parafianie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11573
DOI: 10.14746/tp.2016.17.05
ISSN: 1642-6738
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Celary_Bischof_Dominique_Rey.pdf765,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons