Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11574
Title: Die Lehre des Papstes Franziskus über die Verantwortung der Laien für die Pfarrgemeinde im Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium
Authors: Celary, Ireneusz
Keywords: papież Franciszek; nauczanie; Evangelia gaudium
Issue Date: 2014
Citation: Teologia Praktyczna, T. 15 (2014), s. 161-168
Abstract: Rozpoczęty w Roku Wiary pontyfikat papieża Franciszka jest pontyfikatem głęboko duszpasterskim. Papież przywiązuje w nim dużą wagę do właściwego stylu głoszenia Ewangelii, tak by dotrzeć z nią również do wątpiących i poszukujących. Do tej radosnej posługi wzywa zarówno duszpasterzy, jak i wiernych świeckich. W Adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium Franciszek apeluje: Odzyskajmy i pogłębmy zapał, słodką i pełną pociechy radość ewangelizowania, nawet wtedy, kiedy trzeba zasiewać płacząc – i zaznacza, że głoszenie Chrystusa oznacza ukazywanie, że wierzyć w Niego i iść za Nim jest nie tylko rzeczą prawdziwą i sprawiedliwą, ale także piękną, zdolną napełnić życie nowym blaskiem i głęboką radością, nawet pośród trudnych doświadczeń (EG 167). W artykule przedstawiono najpierw nauczanie papieża Franciszka z Adhortacji Evangelii gaudium, w którym wzywa on świeckich wiernych do tego, by wraz kapłanami wzięli większą współodpowiedzialność za dzieło nowej ewangelizacji w ich wspólnotach parafialnych. Następnie zwrócono uwagę na trudności w posługiwaniu, z którymi – zdaniem papieża – laikat może się spotkać w wypełnianiu swej misji w parafiach, a także przedstawiono sposoby ich przezwyciężenia. Papież Franciszek przypomina, że wszyscy członkowie Ludu Bożego, a więc także ludzie świeccy, powołani są do ewangelizacji, bowiem każdy z nas, na mocy chrztu, jest wezwany do bycia uczniem–misjonarzem. Jego zdaniem, czymś niestosownym byłoby myślenie o schemacie ewangelizacji prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników, podczas gdy reszta wiernego ludu byłaby tylko odbiorcą ich działań (EG 120).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11574
ISSN: 1642-6738
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Celary_Die_Lehre_des_Papstes_Franziskus.pdf695,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons