Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11576
Title: Parafia środowiskiem formacji uczniów
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: parafia; formacja
Issue Date: 2007
Citation: Teologia Praktyczna, T. 8 (2007), s. 35-48
Abstract: Temat programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2007-2008 „Bądźmy uczniami Chrystusa”, opiera się na fundamentalnej misji Kościoła, jaką jest ewangelizacja. W artykule ks. prof. Henryka Seweryniaka, pt. Teologia uczniostwa, opublikowanym w tegorocznym opracowaniu programu, czytamy m.in.: Z zakorzenienia z Jezusem, z Jego naśladowania wynika obowiązek niesienia ludziom światła Ewangelii. Apostołowie, ich następcy - biskupi i prezbiterzy są przede wszystkim ewangelizatorami: podobnie jak On zwiastują nadejście Królestwa Bożego i gromadzą ludzi, którzy, przeżywając wydarzenie spotkania z Jezusem, będą tworzyć nową rodzinę Bożą.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11576
ISSN: 1642-6738
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Parafia_srodowiskiem_formacji.pdf445,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons