Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11578
Title: „Studia Pastoralne”. Nowe czasopismo teologiczne
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: Studia Pastoralne
Issue Date: 2005
Citation: Teologia Praktyczna, T. 6 (2005), s. 169-173
Abstract: W tym roku obchodzona jest czterdziesta rocznica zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II (1962-1965). Dnia 7 grudnia br. minie także czterdziesta rocznica ogłoszenia Konstytucji duszpasterskiej o Kościele współczesnym Gaudium et spes. W Liście apostolskim Novo millennio ineunte, Jan Paweł II na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 podkreślił, iż Sobór Watykański II został nam dany jako niezawodna busola wskazująca drogę w stuleciu, które się rozpoczyna (por. NMI 57). Także w swym duchowym testamencie papież napisał, iż jest przekonany, że długo jeszcze dane będzie nowym pokoleniom czerpać z tych bogactw, jakimi ten Sobór XX wieku nas obdarował1. Podejmując posługę następcy św. Piotra Benedykt XVI w orędziu do kardynałów nawiązał do tych słów potwierdzając zdecydowaną wolę dalszego wprowadzania w życie Vaticanum II. Z biegiem lat bowiem dokumenty soborowe nie straciły aktualności, a nawet zawarte w nich nauczanie okazuje się szczególnie stosowne do nowych wymogów Kościoła i obecnego społeczeństwa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11578
ISSN: 1642-6738
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Studia_Pastoralne.pdf251,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons