Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1158
Tytuł: Conrad’s Uncovering “Homo Duplex” Camouflage
Autor: Pacukiewicz, Marek
Słowa kluczowe: homo duplex; Joseph Conrad
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kalaga, M. Mazurek, M. Sarnek (red.)"Camouflage : secrecy and exposure in cultural and literary studies" (S. 127-138). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W początkach XX wieku w kręgu dyskursów humanistycznych pojawiło się nowe pojęcie – homo duplex. Lokując pozycję człowieka na skrzyżowaniu podwójnego kontekstu ducha i ciała, pojęcie to samo w sobie stało się pretekstem do niekończącego się dyskursu zamieniającego dramat ludzkiej egzystencji w antropologiczne uśpienie narracji w rozumieniu Michela Foucaulta. Sam Joseph Conrad twierdził, że w jego wypadku homo duplex ma więcej niż jedno znaczenie. Skonfrontowanie go z innym wymiarem ludzkiej egzystencji w postaci kontekstu kulturowego wyznacza strategie odkrywania kamuflażu, za którym kryje się właśnie „dyskurs homo duplex”. Ponieważ postaci Conrada niemal zawsze ulokowane są w przestrzeni pomiędzy antropologicznymi i filozoficznymi aspektami egzystencji, często jedynym lekarstwem na owo rozdwojenie jest ignorancja. Artykuł analizuje także tytułowe pojęcie w kontekście dylematów biograficznych samego Conrada, którego życie niemal na każdej płaszczyźnie, począwszy od kwestii tożsamości narodowej, a skończywszy na przynależności zawodowej, wyznaczały podwójne i często sprzeczne wymiary egzystencjalne
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1158
ISBN: 9788322621271
9788380123052
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pacukiewicz_Conrad’s_Uncovering_Homo_Duplex.pdf325,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons