Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1161
Tytuł: Dramat serbski po 1995 roku
Tytuł równoległy: Serbian drama after 1995
Autor: Cielesta, Agnieszka
Małczak, Leszek
Zwierzchowska, Dominika
Słowa kluczowe: dramat serbski; dramat obcy w Polsce; przekłady; strategie wyboru; przedstawienia teatralne
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska (red.), "Serbska ruletka : dramat serbski po 1995 rokuwybór tekstów. T. 1" (S. 9-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Akt I Trudna sztuka wyboru sztuk. W naszym wyborze znalazły się zarówno teksty autorów średniego pokolenia, tych o ugruntowanej już pozycji, jak i młodych twórców, czasem zaledwie przed kilkoma laty debiutujących, ale już zauważonych i docenianych, teksty o różnej (z pozoru) tematyce, mocno też zróżnicowane gatunkowo. Nie chcieliśmy się ograniczyć do prezentacji artystycznych dokonań jednej tylko, konkretnej generacji, nie chodziło bowiem o poszukiwanie wspólnego mianownika w postaci przynależności do tego samego pokolenia czy pokrewieństwa zastosowanych poetyk. Nie była też naszym zamiarem próba analizowania linii rozwojowej dramatu minionych dekad; na takie podsumowania jest zresztą jeszcze za wcześnie. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie jest możliwe - przynajmniej w obrębie jednej publikacji - przedstawienie całokształtu dokonań artystycznych lat minionych; wiele cennych zjawisk i ważnych nazwisk zawsze zostanie pominiętych. Staraliśmy się jednak w naszym zestawieniu ująć takie teksty, które maksymalnie wiele mogą powiedzieć polskiemu czytelnikowi o kondycji dramaturgii serbskiej ostatnich lat XX i pierwszych XXI wieku, teksty w naszej ocenie cenne z punktu widzenia zarówno literatury, jak i teatru. Prezentują one różnorodne zjawiska, poetyki i style, różne metody opisu rzeczywistości, obrazując tym samym heterogeniczność dyskursów i bogactwo form, obecnych we współczesnej dramaturgii serbskiej. Nie jest naszym celem stworzenie kanonicznego wyboru, sugerowanie czytelnikowi, że przetłumaczone przez nas teksty są w jakiejś kategorii najważniejsze; dlatego też zrezygnowaliśmy z użycia w podydtytule słowa „antologia", które czasami właśnie taką kanoniczność implikuje. Niniejszy projekt w porównaniu z okolicznościami, w jakich powstają „klasyczne" antologie, ma w gruncie rzeczy alternatywny charakter. Postanowiliśmy przedstawić polskiemu czytelnikowi teksty, które nie były jeszcze w Polsce ani publikowane, ani wystawiane na scenie, ani prezentowane w jakiejkolwiek innej formie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1161
ISBN: 978-83-226-2037-3
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Cielesta_Dramat_serbski_po_1995_roku.pdf273,9 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons