Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1162
Tytuł: Świadectwo pewnego malakologa : figura ślimaka w powieści Vincenza Konsola "Uśmiech nieznanego marynarza"
Autor: Chmiel, Aneta
Słowa kluczowe: Vincenzo Consolo; Uśmiech nieznanego marynarza
Data wydania: 2014
Źródło: J. Tymieniecka-Suchanek (red.), "Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2, Od humanizmu do posthumanizmu" (S. 149-159). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article aims to discuss the representation of a snail – a recurrent symbol in Consolo’s novel. In particular, it focuses on the human-animal relationship as a zoomorphic figure endowed with symbolic meanings. The plot of The Smile of the Unknown Mariner is set in Sicily, a day before Garibaldi’s troops reach the island (1860). The protagonist of the story is baron Enrico Pirajno di Mandralisca – an aristocrat, an art collector and a keen malacologist – who refuses to face the fundamental socio-political changes his society undergoes. In the course of the novel, however, he has to give up his passion, confront the reality, and take a position befitting an aristocrat and an intellectual.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1162
ISBN: 9788322622728
9788380121256
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Chmiel_Swiadectwo_pewnego_malakologa.pdf311,45 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons